แจ้งพบโฆษณาได้ที่ Spectrum Chat หรือ Github
หากมีคำถามหรือข้อเสนอแนะ พูดคุยกับเราได้ตามช่องทาง
sprectum